توزیع صکوک مرابحه « فولاد‌ »

23:56 - 1400/01/17
ششمین قسط صکوک مرابحه فولاد مبارکه میان دارندگان توزیع شد.

ششمین قسط صکوک مرابحه فولاد مبارکه اصفهان با نماد «فولاد97» به مبلغ 4.9 میلیارد تومان بین دارندگان این اوراق توزیع شد.