زمان عرضه سهام 3 بیمه‌ای

23:30 - 1400/01/17
زمان واگذاری سهام 3 شرکت بیمه‌ای آسیا، البرز و اتکایی امین که قبلا مصوبه هیات وزیران شده بود، اعلام شد.

سازمان خصوصی سازی جزییات جدیدی از عرضه عمومی سهام و بنگاه‌ها را اعلام کرد. بر مبنای آگهی سازمان خصوصی‌سازی در لیست عرضه عمومی سهام، قرار است سه بلوک زیر 20 درصدی سه بیمه‌ای؛ بیمه البرز؛ 16 بهمن‌ماه (بورس)، بیمه آسیا؛ 17 بهمن‌ماه (بورس) و بیمه اتکایی امین؛ 18 بهمن‌ماه (فرابورس) به فروش رود. بر مبنای اطلاعیه مزبور درصد سهام قابل عرضه بدین ترتیب است که بیمه البرز؛ 17.34 درصد به ارزش 88.4 میلیارد تومان، بیمه آسیا؛ 18.84 درصد به ارزش 83.2 میلیارد تومان و بیمه اتکایی امین؛ 11.44 درصد به ارزش 40.9 میلیارد تومان می‌خواهد به فروش برساند. پیش‌تر مصوبه واگذاری 3 بیمه‌ای «آسیا»،«البرز» و «دانا» توسط هیات وزیران به سازمان خصوصی‌سازی ارائه شده بود.

البته در اطلاعیه مزبور اعلام شده کشت و صنعت دامپروری مغان؛ 100 درصد سهام خود را به ارزش 2.2 هزار میلیارد تومان و ملی کشت و صنعت و دامپروی پارس؛ 40 درصد سهام خود را به ارزش 219 میلیارد تومان به صورت مزایده به فروش می‌رسانند. برای برخی از بنگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت نیز در همین اطلاعیه آگهی جزییات واگذاری اعلام شده است.

زمان عرضه سهام 3 بیمه‌ای5

.