« اخزا » این بار در پالایش و پخش

22:44 - 1400/01/17
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، براساس مصوبه شورای اقتصاد می‌تواند اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان منتشر کند.

به گزارش وزارت نفت، جلسه شورای اقتصاد در حالی دیروز به ریاست اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد که در این جلسه انتشار اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی(اخزا) به میزان 4 هزار میلیارد تومان از درخواست‌های وزارت نفت بود که با این دو درخواست موافقت شد.

بر اساس این مصوبه به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران اجازه داده می‌شود اوراق مالی و اسلامی ـ ریالی به مبلغ 4 هزار میلیارد تومان منتشر کند.