وام « وپست » برای خودروها

22:39 - 1400/01/17
صاحب هر خودرو می تواند به طور میانگین یک تا یک و نیم میلیون تومان از پست بانک وام تعویض مخزن گاز دریافت کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، داود قزلباش؛ مدیر امور اعتباری و وصول مطالبات پست بانک با بیان این مطلب می‌گوید: با توجه به نیاز به تعویض حدود ۲۰ درصد مخازن گاز خودروهای گازسوز کشور، پست بانک حدود ۳۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی خود برای اجرای این طرح اختصاص داد.

این وام به صورت اقساط ۲۴ ماهه است که با سود ۱۸ درصد در اختیار مالکان خودروهای گازسوز دارای شرایط قرار می‌گیرد.