ابلاغ دستـورالعـمل‌ جدید بورس

22:28 - 1400/01/17
دستـورالعـمل‌هاي اصـلاح‌ شده افشا، پـذيرش و مـعاملات ابلاغ شد.

 بر مبنای اصلاحات مندرج در دستـورالعـمل‌هاي جدید افشا، پـذيرش و مـعاملات بورس و اوراق بهادار که به تازگی ابلاغ شده، وظایف نظارتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران افزایش یافته است و ناشران مکلفند اطلاعات درخواستی شرکت‌های مذکور را به این شرکت‌های ارائه کنند.    

صفحه یک و صفحه دو دستورالعمل جدید

 ابلاغ دستـورالعـمل‌ جدید بورس1

ابلاغ دستـورالعـمل‌ جدید بورس19