افزایش ملموس بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن برزیل

22:27 - 1400/01/17
رئیس جمهور برزیل با افزایش ملموس بهره مالکانه در بخش سنگ آهن این کشور موافقت کرد.

پس از کش و قوس‌های فراوان بر سر افزایش مالیات‌ها و عوارض در بخش سنگ آهن برزیل، میشل تمر رئیس جمهور این کشور با افزایش بهره مالکانه معادن سنگ آهن از دو درصد به 3/5 درصد موافقت کرد.

قرار است بهره مالکانه‌ای که شرکت‌های معدنی فعال در بخش سنگ آهن باید با نرخ جدید به دولت برزیل بپردازند از ابتدای نوامبر سال جاری محاسبه  و به دولت پرداخت شود.

پیش‌تر شرکت واله که به عنوان بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن در جهان شناخته می‌شود هشدار داده بود که افزایش بهره مالکانه می‌تواند سطح تولید این شرکت را کاهش دهد.

حال باید دید با اجرای قانون اخیر، تولیدکنندگان سنگ آهن برزیل می‌توانند افزایش هزینه متحمل شده را به خریداران تحمیل کنند و یا باید منتظر کاهش عرضه سنگ آهن از سوی برزیل در بازارجهانی بود. در هر دو صورت به نظر می‌رسد این قانون فشاری را در جهت صعود بر قیمت سنگ آهن وارد خواهد کرد.