برآورد آژانس بین‌المللی انرژی از تقاضای زغال‌سنگ

22:18 - 1400/01/17
آژانس بین المللی انرژی از چشم انداز رشد بسیار آرام تقاضا برای زغال سنگ در پنج سال روبرو خبر داد.

براساس گزارش منتشر شده از سوی این نهاد پیش‌بینی می‌شود به علت کاهش مصرف در چین، تقاضای جهانی زغال سنگ در پنج سال آینده با نرخ رشدی 0/5 درصدی مواجه خواهد شد. بدین ترتیب ترتیب انتظار می‌رود تقاضای جهانی زغال سنگ در سال 2022 به 5/532 میلیارد تن برسد.