پیش‌بینی زمانی توقف صادرات سنگ‌آهن

21:58 - 1400/01/17
رییس انجمن سنگ آهن ایران به کاهش ۱۴ میلیون تنی صادرات سنگ آهن دانه‌بندی شده در چهار سال گذشته اشاره و پیش‌بینی کرد: صادرات این محصول در سال ۱۳۹۸ به دلیل مصرف مازاد آن در تولید کنسانتره متوقف شود.

مهرداد اکبریان با اشاره به پیش‌بینی احتمالی توقف صادرات سنگ آهن در دو سال آینده می‌گوید: صادرات سنگ آهن دانه‌بندی شده در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۴ میلیون تن بود اما در حال حاضر به هفت میلیون تن رسیده است که نشان می‌دهد مازاد سنگ آهن دانه‌بندی شده در تولید کنسانتره مصرف می‌شود. در حال حاضر به نظر می‌رسد دولت قبل از هر چیز باید موانع صادرات سنگ آهن را حذف کند.

تفصیل خبر را اینجا ابخوانید.