افزایش پایبندی اوپک به برنامه کاهش تولید در نوامبر

21:40 - 1400/01/17
موسسه رویترز در گزارشی از افزایش پایبندی اعضای اوپک به برنامه کاهش تولید نفت خام و افت بیش از پیش تولید نفت این سازمان در ماه نوامبر خبر داد.

براساس برآورد صورت گرفته از سوی رویترز، تولید نفت اوپک در ماه نوامبر 300 هزار بشکه نسبت به ماه پیش از آن کاهش یافت و به میانگین 32/35 میلیون بشکه در روز رسید. بدین ترتیب میزان پایبندی اعضای اوپک به برنامه کاهش تولید در سطح 112 درصد قرار گرفت.