بخشنامه جدید برای صندوق‌ها

21:25 - 1400/01/17
با دستور سازمان بورس و اوراق بهادار بخشنامه جدیدی در خصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری منتشر کرد.

با دستور سازمان بورس همه صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید به طور ماهیانه مانده حساب‌های سرمایه‌گذاری تا پایان ماه را به تفکیک هر قلم شامل نوع، مبلغ نرخ سود در کدال منتشر کنند.

بخشنامه جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری