"برکت" در بورس

21:21 - 1400/01/17
شرکت گروه دارویی برکت از امروز با نماد «برکت» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

در پی موافقت هیئت ‌پذیرش اوراق بهادار با پذیرش سهام شرکت گروه دارویی برکت در بورس اوراق بهادار تهران و نیز احراز موارد تعیین‌شده در این مصوبه‌‌ شرکت گروه دارویی برکت از امروز در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
بر اساس این گزارش؛ این شرکت به‌عنوان پانصد و ششمین شرکت پذیرفته‌شده در بورس در بخش «‌ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی‌»، گروه «ساخت سایر محصولات شیمیایی» و طبقه‌ «ساخت محصولات دارویی، مواد شیمیایی مورداستفاده در داروسازی و محصولات دارویی گیاهی» و نماد «برکت» در فهرست نرخ‌های بازار دوم بورس درج شده است.