همگرایی نرخ سود در بازارها

20:59 - 1400/01/17
پس از دوره جدید عرضه اسناد خزانه برخی نشانه‌ها حکایت از همگرایی نرخ سود در بازارها دارد.

پس از بخشنامه بانک مرکزی در راستای کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و به دنبال آن تعیین ضوابط سخت‌گیرانه‌تر در اعمال نرخ‌های جدید، به تدریج نشانه‌های این موضوع در بازار بدهی نیز ظاهر شد.

در همین راستا در روزهای اخیر اوراق اسناد خزانه اسلامی یک بار دیگر شاهد تغییر کانال نرخ سود در مسیر کاهشی بودند؛ به‌طوری که نرخ سود آخرین عرضه این اوراق در روز شنبه در محدوده ۱۵‌درصدی قرار گرفت.

روز شنبه وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت، ۹۰۰ میلیون ورقه اسناد خزانه اسلامی را در نماد «اخزا۶۱۱» در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس عرضه کرد که نرخ سود موثر این اوراق در سطح ۱۵ درصد ایستاد.

همگرا شدن نرخ سود در بازار بدهی و بازار پول دو پیام پنهان در بر دارد؛ نخست آنکه این هماهنگی، فرصت مناسبی برای استفاده از تقاضای مازاد موجود در بازار بدهی است. به این ترتیب می‌توان با عرضه بیش‌تر اوراق به تعمیق این بازار کمک کرد.

همچنین می‌توان انتظار داشت اثر کاهش نرخ سود در سایر بازارها نیز به آرامی نمود پیدا کند. به عبارت دقیق‌تر، کاهش نرخ بهره موجب افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران خواهد شد و در نتیجه بورس سهام نیز می‌تواند مقصد جذابی برای پول‌های تازه شود.

گزارش مفصل «دنیای اقتصاد»‌ را اینجا بخوانید.