وضعیت فروش اموال بانک‌ها

20:40 - 1400/01/17
رئیس سازمان فروش اموال مازاد بانک‌ها (فام) از فروش ۲۰ ملک مربوط به بانک سپه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در دوازدهمین مزایده فروش اموال بانک‌ها در هفته گذشته خبر داد.

از ابتدای سال تاکنون ۱۲ مزایده برای فروش اموال مازاد بانک‌ها برگزار شد و بنا است تا پایان سال ۸ مزایده دیگر نیز برگزار شود. مزایده بعدی فروش اموال مازاد بانک‌ها مربوط به فروش اموال مازاد بانک رفاه می‌شود که این مزایده بعد از ۲۸ صفر برگزار خواهد شد. به گفته حسن یمنی در مزایده بانک رفاه و براساس توافق‌های انجام‌شده ۲۵۰ ملک برای فروش به مزایده گذاشته می‌شود. یمنی از برنامه‌ریزی این سازمان برای افزایش تعداد مزایده فروش اموال مازاد بانک‌ها خبر داد و اظهار کرد: بعد از برگزاری مزایده فروش اموال مازاد بانک رفاه، مزایده‌ای برای بانک ملی برگزار می‌شود. همچنین مقدمه انعقاد قرارداد برای فروش اموال بانک مسکن نیز انجام شده و بانک سپه نیز مزایده‌ای دیگر خواهد داشت.