روابط بانکی ایران و سوئیس در حال گشایش

20:30 - 1400/01/17
رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران از گشایش مناسب در روابط بانکی میان ایران و سوییس خبر داد.

به گزارش شادا، محمد خزایی با بیان اینکه از جمله محورهای مباحث با طرف سوییسی توسعه همکاری‌های در خصوص بیوتکنولوژی، آی تی، تکنولوژی‌های خاص بهداشتی به ویژه در بخش سرطان، تکنولوژی کشاورزی و حمل و نقل بود، ابراز امیدواری کرد تعدادی از آن‌ها ظرف یک ماه آینده عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه راه‌های همکاری بانکی میان ایران و سوییس به شکل مناسبی در حال گشایش است، عنوان کرد: در مورد راهکارهای بانکی که از طریق آن بتوان پروژه‌هایی ایرانی را فاینانس کرد مذاکره‌هایی انجام شد. در این دیدار همچنین موضوع فاینانس پروژه‌های حوزه‌های سرمایه‌گذاری و پوشش‌های بیمه‌ای آن‌ها از طریق شرکت‌های اروپایی مورد بحث قرار گرفت.