تداوم افت قیمت اتیلن در آسیا

19:47 - 1400/01/17
با افزایش عرضه اتیلن به بازارهای آسیایی به ویژه در اواخر هفته، قیمت این محصول روندی رو به افول را تجربه کرد.

پلاتس: سطح معاملات اتیلن در بازارها آسیایی در این هفته به تبع آغاز کنگره ملی حزب کمونیست پایین بود و تا اواخر هفته تغییر ملموسی در بازار این محصول روی نداد. در پایان هفته نیز به دلیل افزایش عرضه به ویژه از سوی خاورمیانه  قیمت در مسیر نزولی قرار گرفت. فعالان بازار از احتمال تداوم این روند در میان مدت خبر می دهند.

در این میان بهبود نسبی تقاضا از سوی صنایع پایین دستی به ویژه استایرن مونور در بازار چین از افت بیش از پیش قیمت اتیلن جلوگیری کرد. حاشیه سود تولید استایرن مونور در این هفته به 50 تا 55 دلار در هر تن رسید و این در حالی است که رقم مذکور در هفته پیشین در سطح 20 تا 50 دلار بود.

براین اساس هر تن اتیلن در قراردادهای سی اف آر شمال شرق آسیا در این هفته با کاهشی 15 دلاری به 1280 دلار رسید. در قراردادهای سی اف آر جنوب شرق آسیا بدون تغییری ملموس در سطح 1160 دلار قرار گرفت.