تامین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی « کگل »

19:35 - 1400/01/17
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه از موافقت اصولی با تامین مالی ۳۰۰ میلیارد تومانی گل گهر از طریق انتشار صکوک اجاره خبر داد و جزئیات آن را اعلام کرد.

به گفته غلامرضا ابوترابی سازمان بورس موافقت اصولی عرضه صکوک اجاره شرکت گل گهر را به ارزش 300 میلیارد تومان جهت تامین بخشی از منابع لازم برای مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه پذیر و تامین سرمایه در گردش صادر کرد.

این اوراق 4 ساله، با نرخ سود 18 درصد و با نام از طریق شرکت بورس تهران عرضه خواهد شد که ناشر این اوراق شرکت واسط مالی اردیبهشت سوم با مسئولیت محدود است.