پنج دست‌انداز بازار بدهی

19:33 - 1400/01/17
بازار سرمایه به‌عنوان یکی از ارکان بازار مالی نقش بسزایی در تخصیص بهینه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. برای ساماندهی نیازهای مالی بنگاه‌ها در بازارسرمایه، ابزارهای مطلوب همچون انتشار اوراق باید به بهترین شکل ممکن به کار گرفته شوند. در کنار نقشی که آموزش و شناخت شرایط استفاده از این ابزارها در تامین مالی دارد، بازنگری در قوانین و مقررات در جهت تعمیق و افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، مقررات‌زدایی، تدوین برخی قوانین و مقررات جامع در حوزه تامین مالی و تعیین نهادی واحد برای سیاست‌گذاری نیز می‌تواند نقش بسزایی در توسعه تامین مالی و راه‌اندازی بازار بدهی داشته باشد.

با توجه به بانک محور بودن اقتصاد ایران و تنگنای شدید مالی بانک‌ها در حال حاضر، بازار پول قادر نیست به تنهایی پاسخگوی نیاز مالی بنگاه‌ها باشد. در راستای نیل به هدف تامین مالی بنگاه‌های بخش خصوصی،افزایش سهم بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق از موضوع‌های کلیدی و قابل توجه است.

در ایران انتشار اوراق سهم پایینی در تامین مالی اقتصاد کشور دارد؛ هر چند در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای افزایش نقش این بازار صورت گرفته است اما تامین مالی از طریق انتشار اوراق (بازار بدهی) همچنان در سطوح پایینی قرار دارد.

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران در یک پژوهش به بررسی چرایی نقش اندک تامین مالی از طریق بازار بدهی در ایران پرداخته و راهکارها و پیشنهادهایی به منظور برطرف کردن این مشکلات ارائه کرده است. بحث تضامین، سازوکارها و قوانین سختگیرانه (سازمان بورس، کارشناس رسمی دادگستری و موسسات حسابرسی)، نبود موسسه‌های رتبه‌بندی، تنوع پایین ابزارهای مالی موجود و فقدان فرهنگ استفاده از روش‌های صحیح تامین مالی از جمله مهم‌ترین موانع بر سر راه رونق بازار بدهی است.

خلاصه‌ این پژوهش را اینجا بخوانید.

در همین باره بخوانید:‌ الزام‌های ایمن سازی بازار بدهی