برنامه سومین تامین مالی با صکوک

19:33 - 1400/01/17
مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه با اعلام موافقت اصولی تامین مالی ۱۰۰ میلیارد تومانی شرکت کرمان موتور از طریق انتشار صکوک مرابحه، جزئیات آن را تشریح کرد.

غلامرضا ابوترابی اعلام کرد: سازمان بورس موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت کرمان موتور را به ارزش 100 میلیارد تومان جهت خرید مواد و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو صادر کرد.

این اوراق 2 ساله، با نرخ سود 18 درصد و به صورت با نام از طریق شرکت فرابورس عرضه خواهد شد و ناشر این اوراق شرکت واسط مالی فروردین سوم با مسئولیت محدود است.

ضامن صکوک مرابحه کرمان موتور، بانک آینده است. شرکت تامین سرمایه آرمان نیز مسئولیت بازار گردانی و تعهد پذیره نویسی این اوراق را بر عهده دارد و عامل پرداخت همانند دیگر انتشارهای صکوک، شرکت سپرده گذاری مرکزی است.

کرمان موتور سومین خودرو سازی است که در صدد تامین منابع مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه است، پیش از این، سایپا طی 3 مرحله از طریق انتشار انواع صکوک اجاره و مرابحه در بازار سرمایه مجموعا به مبلغ 93.5 هزار میلیارد تومان تامین مالی شده و ایران خودرو هم اقدام به انتشار صکوک مرابحه به مبلغ 700 میلیارد تومان کرد.