قطعی‌شدن معامله بلوکی « فخاس »

19:21 - 1400/01/17
مالک حقوقی معروف معامله بلوکی فولاد خراسان را قطعی کرد.

معامله بلوک ۱.۸۸ درصدی فولاد خراسان دیروز توسط مالک حقوقی معروف قطعی شد. در جریان معاملات دوم مهرماه سال جاری، 1.88 درصد از سهام فولاد خراسان توسط بانک کشاورزی عرضه و در آن 151 میلیون و 138 هزار سهم به همان قیمت 400 تومانی هر سهم معامله و توسط سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات خریداری شد.

«ومعادن» دیروز با پرداخت باقی مانده وجه و ارایه مدارک لازم، این معامله را قطعی کرد تا درصد مالکیت در «فخاس» به بیش از 31 درصد افزایش یابد و بانک کشاورزی هم از ترکیب سهامداری آن خارج شود.