پذیرش درخواست « کرمان خودرو »

19:10 - 1400/01/17
درخواست پذیرش کرمان‌خودرو به فرابورس اعلام شده و درصورت پذیرش گشایش نماد آن صورت می‌گیرد.

معاون پذیرش‌ و ناشران فرابورس ایران، درباره پذیره‌نویسی سهام جدید گروه اقتصادی کرمان خودرو در فرابورس ایران می‌گوید: درخواست پذیرش شرکت کرمان‌خودرو به فرابورس اعلام شده که در هیات پذیرش فرابورس بررسی می‌شود و درصورت پذیرش، پس از ثبت افزایش سرمایه، گشایش نماد آن صورت می‌گیرد.

مهران امیرزاده؛ مدیر عامل گروه اقتصادی کرمان خودرو در این باره می‌گوید:‌ کرمان خودرو در سال ۹۵ میزان ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سود داشته و همچنین توانسته ۱۰ درصد از سهام شرکت مدیران خودرو را خریداری کند.

پیش‌بینی تولید کرمان خودرو برای سال 96؛ ۶۰هزار خودرو، سال 97؛  ۸۵هزار خودرو، سال 98؛ ۱۲۰هزار خودرو، سال 99؛ ۱۴۵هزار خودرو و سال 1400؛ ۱۵۵هزار خودرو در سال است. کشورهای هدف صادراتی هم عراق، کردستان و افغانستان و در مجموع کشورهایی که توقع کیفیت نداشته باشند، عنوان شده است.

۹۷۹ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم از سهام کرمان خودرو با قیمت 100 تومان و حداقل 1000 سهم(بدون محدودیت در سقف خرید) در بازار سوم فرابورس از دوم مهرماه به مدت یکماه پذیره‌نویسی می‌شود. پیش‌بینی سود هر سهم کرمان خودرو برای سال ۹۶ مبلغ 14 تومان است.

کرمان خودرو را بیش‌تر بشناسید.

گزارش نشست امروز یک دیدار، یک عرضه

 مدارک عرضه کرمان خودرو