تکمیل پذیره‌نویسی صندوق جسورانه

19:09 - 1400/01/17
مدیرعامل تامین سرمایه آرمان از اتمام پذیره نویسی بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه کشور خبر داد.

محمودرضا خواجه نصیری؛ مدیرعامل تامین سرمایه آرمان در این باره به «سنا» می‌گوید: پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه توسعه فناوری آرمانی با سرمایه 60 میلیارد تومان به عنوان بزرگترین صندوق سرمایه گذاری جسورانه کشور تاکنون، در 4 مهر ماه به اتمام رسید.

در فرآیند پذیره نویسی تعداد 27 سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی شرکت کردند که در گام نخست 10 درصد مبلغ پذیره نویسی تادیه شد.