افت مختصر قیمت پروپیلن در هفته اخیر

18:45 - 1400/01/17
پس از جهش قیمت پروپین در هفته گذشته، قیمت این محصول در هفته اخیر کمی از مواضع پیشین عقب نشست.

پلاتس: روند تقاضا در بازار مشتقات پروپیلن به ویژه پلی پروپیلن در اینه فته کمی تضعیف شد و همین امر نیز به افت قیمت ها در مناطق مختلف آسیا انجامید. قیمت پلی پروپیلن در بازار وارداتی  چین این هفته تغییر ملموسی را تجربه نکرد اما این محصول در بازار داخلی با افت قیمتی 200 یوانی مواجه شد و همین امر نیز کاهش تقاضا برای پروپیلن را به همراه داشت.

در این میان تقاضا برای پروپیلن از سوی دومین صنعت پایین دستی این محصول یعنی آکریلونیتریل در سطح مطلوبی قرار دارد و همین امر نیز از ریزش ملموس قیمت پروپیلن جلوگیری می کند.

در پی این شرایط قیمت هر تن پروپیلن در قراردادهای سی اف آر چین با افتی 10 دلاری در این هفته به هزار دلار رسید. همچنین شاهد افت 5 دلاری قیمت پروپیلن در قرارداد سی اف آر جنوب شرق آسیا بودیم. قیمت در این منطقه در سطح 875 دلار گزارش می‌شود. پروپیلن در قراردادهای فوب کره جنوبی نیز 5 دلار ارزان شد و به 945 دلار رسید.