تعلیق تحریم‌های ایران تمدید شد

18:43 - 1400/01/17
وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این کشور روز پنجشنبه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را در چارچوب موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با این کشور تمدید کرد.

به گزارش رویترز؛ وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد: این کشور روز پنجشنبه تعلیق تحریم‌ها علیه ایران را در چارچوب موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 با این کشور تمدید کرد اما درمورد اینکه این موافقتنامه باید حفظ شود یا خیر؟ هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

هدر نائورت؛ سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره می‌گوید: دولت تعلیق تحریم‌های ایران را به منظور حفظ کمی انعطاف پذیری تصویب کرد زیرا درحال آماده سازی سیاستی با هدف پرداختن به طیفی از رفتارهای ایران است.

به گفته وی معافیت برخی از این تحریم‌ها (علیه ایران) نباید به عنوان نشانه‌ای از موضع رئیس جمهور دونالد ترامپ یا دولت وی درمورد موافقتنامه هسته‌ای ایران تلقی شود. این معافیت تحریم‌ها همچنین نباید به عنوان مجوزی برای رفتار ایران تلقی شود.