دو هیات فرانسوی در راه ایران

18:29 - 1400/01/17
سفیر جدید ایران در فرانسه در دیدار با رییس اتاق بازرگانی از حضور دو هیات فرانسوی در دو ماه آینده به کشور خبر داد.

ابوالقاسم دلفی در مقام سفیر جدید ایران در فرانسه که جایگزین علی آهنی؛ سفیر فعلی می‌شود، قبل از اعزام به این کشور با هدف برنامه‌ریزی برای توسعه مناسبات اقتصادی دو کشور با رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ملاقات کرد. وی در این نشست از حضور دو هیات صنایع بزرگ فرانسه در ایران در دو ماه آینده خبر داد.

بر اساس اظهارات مطرح شده، این دو هیات به همت انجمن برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرانسه (MEDEEF) به ایران اعزام خواهند شد. هیات دوم فرانسوی با رویکرد ایجاد پیوند بین استان‌های دو کشور به ایران سفر می‌کند.