پیامدهای کاهش نرخ سود بر بورس

18:24 - 1400/01/17
رقابت پذیرشدن سهام و ارزش‌های مالی نوین، کاهش هزینه تامین مالی شرکت‌های بورسی و رشد سودآوری بانک‌های بورسی 3 پیامد اثرگذار سیاست کاهش نرخ سود بانکی است.

 تاثیر کاهش نرخ سود بانکی

به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش نرخ سود بانکی از سه طریق تاثیر مثبتی روی بازار سرمایه می‌گذارد؛ نخستین اثر این است که سهام و ابزارهای مادی در مقابل سود سپرده‌های بانکی جذاب شده و بازار رقابت پذیر می‌شود. دومین پیامد کاهش هزینه تامین مالی شرکت‌های را به دنبال دارد و باعث رشد رشد سودآوری آن‌ها می‌شود.

شاپور محمدی که در حاشیه آیین اختتامیه لیگ ستارگان صحبت می‌کرد، معتقد است: کاهش نرخ سود بانکی همچنین می‌تواند سودآوری بانک‌هایی را که اکنون در بورس پذیرفته شده‌اند، بهبود بخشد.

کارکرد سفته‌بازی در بازار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ حضور در بازار سرمایه می‌گوید: برخی سفته‌بازی را بد می دانند اما به نظر من این امر باعث ایجاد تعادل در بازار می‌شود و مشکل، استفاده نادرست این مفهوم است.

تعاملات بین‌الملل بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش دیگری از صحبت‌هایش در خصوص گسترش تعاملات بین المللی بازار سرمایه تاکید می‌کند: با کشورهای ترکیه، کره جنوبی و هند تفاهم‌نامه‌هایی امضا شده و با نهادهای بین المللی بازار سرمایه همکاری شده که به عضویت آن‌ها در آییم.

وی در پایان ابراز امیدواری می‌کند: محدودیت‌هایی که در بازار سرمایه وجود دارد به تدریج حذف شود تا این بازار توسعه بیشتری یابد.