سوخت 18 ماهه در بازار بدهی

18:19 - 1400/01/17
مراحل پذیرش بیش از 12‌هزار میلیارد تومان انواع اسناد خزانه اسلامی بانکی صورت گرفت. در این میان اسناد خزانه اسلامی در نمادهای «سخاب ۲، سخاب ۳،  سخاب ۴، سخاب ۵، سخاب  و سخاب ۷» در بازار ابزارهای نوين مالی فرابورس ايران پذیرش شد.

دنیای اقتصاد: پس از گذشت بیش از 6 ماه از توقف عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه، هفته گذشته مراحل پذیرش بیش از 12‌هزار میلیارد تومان انواع اسناد خزانه اسلامی بانکی ملقب به «سخاب» انجام شد. به این ترتیب، اوراق بدهی دولتی موجود در بازار سرمایه کشورمان 2 برابر می‌شود و در مجموع ارزش بازار بدهی بیش از 64 درصد افزایش خواهد یافت. عمق بازار بدهی در شرایطی با این اقدام بیشتر می‌شود که فعالان برای نخستین بار، شاهد عرضه اوراق بدون کوپن با سررسید سال 97 در بازار سرمایه هستند.

در همین رابطه بخوانید: حجم اوراق دولتی برابر می‌شود

سوخت 18 ماهه در بازار بدهی14