ورود « وشهر » به تامین مالی پتروشیمی

18:18 - 1400/01/17
بانک شهر به تازگی حدود 400 میلیارد تومان گشایش ال.سی در تامین مالی طرح‌های پتروشیمی صورت داد.

بازدهی مناسب صنعت پتروشیمی سرمایه‌گذاری در آن را توجیه پذیر می‌کند و در این مسیر مشارکت بانک‌های داخلی در طرح‌های توسعه‌ای صنعت ارزش آفرین پتروشیمی در سال‌های اخیر روندی رو به رشد را تجربه کرده، هرچند که توسعه این صنعت، نیازمند همکاری بیشتر نظام بانکی است.

حسین پورزندی؛ مدیرعامل بانک شهر در گفت‌وگو با «نیپنا» با تاکید برآمادگی بانک‌های خصوصی برای ورود به صنعت پتروشیمی اظهار کرد: بانک شهر به تازگی همسو با دیگر بانک‌های کشور در تامین مالی طرح‌های پتروشیمی ورود پیدا کرده و حدود 400 میلیارد تومان گشایش ال.سی از طرف این بانک صورت گرفته است.

جزئیات بیش‌تر را اینجا بخوانید.

.