زمان اجرای دستورالعمل جدید اوراق منفعت

17:58 - 1400/01/17
رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی از فرآیند تدوین و اجرای دستور العمل جدید اوراق منفعت و خرید دین در ماه‌های آتی خبر داد.

سمات: به گفته مهسا رادفر؛ رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی برای راه‌اندازی ابزارهای نوین مالی یا اصلاح دستور العمل آن، ابتدا گزارش توجیهی در مرکز پژوهش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و سپس موضوع برای انطباق با شرع در کمیته فقهی طرح می‌شود.

پس از این مرحله دستورالعمل در کمیته تدوین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی و تصویب می‌شود و بعد از آن برای نظرسنجی به مشاوران عرضه که همان مشاوران تامین مالی شرکت‌ها هستند ارسال می‌شود.

پس از دریافت و اعمال نظرها، دستورالعمل نهایی و برای تصویب به هیات مدیره سازمان بورس ارسال می‌شود و این فرآیند کلی هر دستور العملی در حوزه انتشار اوراق بهادار است.

رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار می‌گوید: این دستور العمل‌ها اوایل تیرماه در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب شد و متقاضی‌ها می‌توانند طرح‌های توجیهی خود را برای استفاده از این ابزارها ارائه کنند.

مشروح گزارش را اینجا بخوانید.