احتمال رفع مشکل صادرات پتروشیمی به ترکیه

17:30 - 1400/01/17
صادرات محموله‌های پتروشیمی ایران به ترکیه در حالی با وجود اعتراض ایران در گمرک ترکیه متوقف شده که برخی منابع از حضور رایزن اقتصادی ترکیه برای حل این مشکل به ایران در هفته جاری خبر می‌دهند.

مشکل صادرات به گمرک

در حالی رفع موانع صادرات پتروشیمی و دریافت وجوه حاصل از صادرات به چین در حال انجام است که محدودیت‌هایی بر سر صادرات محصول‌های پتروشیمی به ترکیه رخ داده؛ به طوریکه گمرک ترکیه از هفته گذشته تاکنون ترخیص کالاهای پتروشیمی را با منشا ایران متوقف کرد.

برخی اخبار حکایت از این دارد محموله‌های ایرانی به خصوص شرکت‌های پتروشیمی در گمرک ترکیه در انتظار رفع مشکل هستند. در این خصوص صادرکنندگان گمرک ترکیه با ارسال نامه‌ای به تمامی پایانه‌های گمرکی از آن‌ها خواسته است اقدام به دریافت فاکتور تایید شده کنسولی از صادرکننده‌های ایرانی برای همه کالاهای وارداتی کنند.

درخواست ادعایی ترکیه

بر مبنای ادعایی که در نامه صادرکنندگان ترکیه به چشم می‌خورد: ایران از سال 2016 از صادرکننده های ترکیه درخواست ارائه فاکتور تایید شده کنسولی کردهو از آنجایی که تایید کنسولی این فاکتورها مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است، این روند باعث اثر منفی در صادرات ترکیه به ایران شده است. ترکیه هم بر مبنای اصل اقدام متقابل، اجرای عین اقدام مذکور به صورت متقابل را برای کالای با مبدا ایران به اطلاع وزارت خارجه رسانده است؛ در این چارچوب دستور داده شده در مورد فاکتورهای واردات کالاهای با منشا ایران نسبت به اخذ تاییده کنسولگری‌های ترکیه در ایران اقدام مقتضی و ترتیب‌های لازم ارائه و 10 روز از تاریخ 12 جولای نسبت به اجرای آن در مبادی وارداتی ترکیه اقدام شود.

ظاهرا با توجه به اینکه بیشتر صادرات پتروشیمی ایران از طریق شرکت‌‎های واسط اماراتی انجام شده، آن‌ها قادر به تهیه فاکتور تایید شده کنسولی نیستند.

اعتراض ایران

همزمان با این رویداد ایران به توقف صادرات محموله‌های پتروشیمی به ترکیه اعتراض کرد. حسین کاخکی؛ مدیرکل دفتر بین‌الملل گمرک ایران در این باره به «فارس» می‌گوید: گمرک در این رابطه نامه‌ای اعتراضی از طریق کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه و وزارت خارجه تهیه و با طرف ترکیه برای حل مشکل مکاتبه‌هایی داشته است.

حضور رایزن اقتصادی ترکیه

گمرک ترکیه تاکنون مکاتبه و اعلام رسمی به منظور تاییدیه کنسولی محصول‌های پتروشیمی ایران نداشته است و به گفته این مقام گمرکی ورود محموله‌های پتروشیمی ایران به ترکیه منوط به تایید کنسولی آن‌ها در ایران شده است. ترکیه به طور غیررسمی اعلام کرده که درصدد حل مشکل است. برخی منابع نیز از حضور رایزن اقتصادی ترکیه برای حل این مشکل به ایران در هفته جاری خبر می‌دهند.

برای محصول‌های پتروشیمی درخواست فاکتور و گواهی مبدا تاییدشده از سوی کنسولی ترکیه در ایران مدنظر است، اما چنین موضوعی روال نبوده و صرفا برای تعرفه‌های ترجیحی انجام می‌شده است. محصول‌های پتروشیمی جزو تعرفه ترجیحی نیست و چنین روالی مرسوم نبوده است.