کاهش تولید اتیلن با تعمیرات پالایشگاهی

17:24 - 1400/01/17
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی دلیل توقف تولید پتروشیمی ایلام را کاهش تولید اتان و اتیلن به دلیل آغاز تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های پارس جنوبی دانست. هم اکنون تولید اتان و به تبع آن اتیلن در این پتروشیمی حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

سیاست سیاست‌گذار

با توجه به اینکه واحدهای پالایشگاهی فازهای پارس جنوبی در نیمه نخست سال باید به تعمیرات اساسی بروند که برای نیمه دوم آماده تولید پایدار باشند، در نتیجه با انجام تعمیرات اساسی مقداری کمبود اتان ایجاد می‌شود. بعد از ماه رمضان تا مهرماه امسال تعمیرات اساسی اکثر پالایشگاه‌های پارس جنوبی انجام می‌شود.

وقتی تولید اتان کم شود به تبع آن تولید اتیلن کم می‌شود و در این شرایط تلاش می‌شود اتیلن تولیدی مجتمع‌ها طوری تقسیم شود که از سرویس خارج نشوند که در مواردی مانند پتروشیمی ایلام این اتفاق افتاد.

البته دولت به دنبال این است که در دوره تعمیرات پالایشگاه‌ها حداقل کاهش تولید را داشته باشد. با توجه به بررسی که انجام شده پالایشگاه‌ها هر سال تعمیرات اساسی نمی‌روند ولی با توجه به اینکه تعدادی از فازها تازه تولیدی شده و برخی از آن‌ها راه اندازی اولیه شده برای آنکه از فعالیت بدون نوسان زمستان مطمئن باشند به تعمیرات اساسی رفته‌اند.

تعمیرات اساسی

هر سال در نیمه دوم سال برنامه ریزی تعمیرات اساسی بین پایین دستی و بالادستی با هماهنگی شرکت ملی نفت، برنامه ریزی شده و هماهنگ می‌شود که روند انجام تعمیرات اساسی زنجیره باشد. به گفته علی محمد بساق‌زاده؛ مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی که «ایپک» صحبت کرده: اما با توجه به اینکه ممکن است دوره تعمیرات اساسی کم و زیاد شود، گاهی چنین شرایطی پیش می‌آید.

کاهش تولید اتیلن

بساق‌زاده تاکید می‌کند: هم اکنون با توجه به تعمیرات اساسی پالایشگاه های پارس جنوبی تولید اتان در عسلویه حدود ۳۰ درصد کم شده که به همین ترتیب تولید اتیلن هم حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

هم اکنون واحد اتان ریکاوری فازهای ۲۰ و ۲۱ تقریبا راه اندازی شده ولی از آنجا که از بعد از ماه رمضان و به مدت یک ماه تعمیرات اساسی انجام شده و در حال حاضر شروع به تولید کرده است ولی تولید آن نسبت به ظرفیت اسمی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد است.