ابلاغ بخشنامه حسابرسی بدهی‌ها و مطالبات

17:23 - 1400/01/17
خزانه‌دار کل کشور بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور و سازمان خصوصی سازی مربوط به نحوه انجام حسابرسی ویژه بدهی‌ها و مطالبات سالانه ۹۵ را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

 براساس بخشنامه ابلاغی به منظور تسریع در انجام اقدام‌های لازم و اجرای تکالیف قانونی فوق در ارسال به موقع گزارش مربوط به همراه لایحه بودجه سال بعد کل کشور، همه دستگاه‌های اجرایی نسبت به بررسی وضعیت شمول/ عدم شمول خود برای انجام حسابرسی (براساس ضوابط و مقررات مربوط در این بخشنامه و سایر بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی) اقدام و در صورت الزام به حسابرسی (مشمول بودن)، سایر اقدام‌های معین را به منظور اخذ تاییدیه لازم معمول کنند.

مشروح متن بخشنامه را اینجا بخوانید.