تعیین قیمت روغن فعلا در صف انتظار

17:14 - 1400/01/17
تعیین قیمت جدید روغن به دلیل تراکم کاری سازمان حمایت فعلا تعیین نشده اما انجمن روغن نباتی در مقام درخواست‌کننده امیدوار است نتیجه کارشناسی سازمان حمایت در هفته جاری مشخص و پس از آن، برای تصمیم‌گیری نهایی به کارگروه تنظیم بازار دولت ارائه شود.

 براساس وعده‌ای که انجمن روغن نباتی داده بود، قرار بود تکلیف قیمت‌گذاری روغن در هفته‌ای که سپری شد تعیین شود اما به نظر می‌رسد به دلیل تراکم کاری این سازمان و درخواست‌های متعدد از سوی صنایع مختلف برای قیمت‌گذاری جدید محصول‌هایشان، سازمان حمایت هنوز کار کارشناسی تعیین‌ قیمت روغن را تمام نکرده است. تولیدکنندگان روغن نباتی با توجه به افزایش قیمت تمام‌ شده تولید روغن، درخواست افزایش قیمت محصول‌هایشان را به سازمان حمایت ارائه کردند تا براساس هزینه تولید و با در نظر گرفتن حاشیه سود تولیدکنندگان در مورد قیمت جدید روغن نباتی تصمیم‌گیری کنند. داریوش محمودی؛ دبیرانجمن روغن نباتی در گفت‌وگو با «فارس» ابراز امیدواری کرده است: قیمت روغن نباتی توسط سازمان حمایت در هفته جاری به اتمام برسد و پس از آن، پیشنهاد افزایش قیمت روغن به کارگروه تنظیم بازار دولت ارائه شود. به نظر می‌رسد باید منتظر واکنش و تصمیم نهایی سازمان حمایت در این خصوص به زودی بود.