سازمان حسابرسی جواب ساپیا را داد

17:04 - 1400/01/17
پس از اینکه سازمان حسابرسی پاسخ سایپا را به این شرکت ارسال کرد حال نوبت سایپاست که پاسخ‌های خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کند تا در خصوص بازگشایی نماد این شرکت تصمیم‌گیری شود.

 بورس پرس: سازمان حسابرسی جواب سایپا در مورد صورت‌های مالی تلفیقی را داد و باید منتظر ماند و دید این شرکت غایب دو ماهه، پاسخ سازمان بورس را چه زمانی می‌دهد تا تکلیف بازگشایی آن مشخص شود.