مطالبه مهم سیمانی‌ها

17:04 - 1400/01/17
در سال گذشته از یک هزار میلیارد تومان مطالبه سیمانی‌ها برای حمل‌ونقل و پرداخت یارانه تنها 200 میلیارد تومان آنهم در قالب مشوق صادراتی از سوی دولت به فعالان صنعت سیمان داده شد که به نظر می‌رسد در سال جاری تامین و پوشش نیاز سیمانی‌ها در این عرصه مطالبه اصلی آن‌ها باشد.

مطالبه مهمی که سیمانی‌ها در توسعه فضای کسب‌وکار این صنعت، از سال‌های گذشته مطرح کرده‌اند، کاهش سهم  40 درصدی حمل‌ونقل و پرداخت یارانه به‌منظور حضور موثر در رقابت‌های بین‌المللی است. به گفته مرتضی لطفی؛ مدیرعامل سیمان فارس - خوزستان اگر چه در سال گذشته یک هزار میلیارد تومان برای تحقق این مطالبه مصوب شد اما از این میزان تنها 200 میلیارد تومان آنهم در قالب مشوق صادراتی داده شد. پرسش اصلی سیمانی‌ها این است که امسال یک هزار میلیاردتومان سال گذشته را در بودجه به 200 میلیاردتومان تقلیل دادند و حال اینکه این مبلغ پرداخت بشود یا نشود معلوم نیست؟