تسویه بدهی‌های دولت با صدور اوراق خزانه

16:39 - 1400/01/17
 شرایط و دستورالعمل اجرایی تسویه پنج هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قطعی دولت و تهاتر با مطالبات آن از طریق صدور اوراق خزانه، اعلام شد.

وزارت اقتصاد: در اطلاعیه ای از سوی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور اعلام شد:  وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال با صدور اسناد خزانه، بدهی های قطعی دولت را با مطالبات قطعی دولت به صورت جمعی – خرجی، تسویه و ضمن تحویل اوراق تسویه خزانه به اشخاص ذی ربط، نتیجه را به دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کند. براساس این اطلاعیه تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال از اعتبار مذکور برای تهاتر بدهی و طلب دولت به ستاد اجرایی فرمان امام و شر‌ت های وابسته به آن ستاد که حداقل ۳۰ درصد سهام آنها متعلق به ستاد مذکور و شرکت‌های تابعه (که ۱۰۰ درصد سهام و یا مالکیت آن‌ها راسا متعلق به ستاد مذکور است) باشد، بدون لحاظ موارد مستثنی شده در خصوص منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی مندرج در بند (چ) ماده (۱) این آیین نامه، تعلق می‌گیرد.

دستورالعمل تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت از طریق صدور اوراق تسویه خزانه