درج نماد اوراق صکوک سایپا یدک

16:34 - 1400/01/17
اوراق صکوک اجاره بازرگانی سایپا یدک با نماد «صیدک1404» درج شد.

اوراق صکوک اجاره شرکت بازرگانی سایپا یدک (سهامی خاص) با نماد «صیدک1404» در فهرست نرخ‌های بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران درج شد.