پالایش ستاره خلیج فارس در بورس انرژی

16:22 - 1400/01/17
 گاز مایع و گازوئیل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در بورس انرژی عرضه خواهد شد.

علی حسینی؛ مدیرعامل بورس انرژی از عرضه گاز مایع و گازوئیل شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در تالار سبز خبر داد و گفت: با توافق شرکت بازرگانی گاز ایران قراردادهای بلند مدت دست‌کم یکساله برای گاز مایع ارائه خواهد شد.