7 افزایش سرمایه امروز | تجدید ارزیابی ها کدامند

16:04 - 1400/01/17
تازه ترین افزایش سرمایه ها اعلام شد.

 به گزارش «دنیای بورس»، تازه ترین افزایش سرمایه ها اعلام شد:

وسپه | وسپه با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-165 مورخ 1399/09/22 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/10/23 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 6,691,000 میلیون ریال به‌مبلغ 12,000,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 3,309,000 میلیون ریال، از محل سود انباشته مبلغ 2,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/11/08 لغایت تاریخ 1400/01/07

تشاد | تشاد با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-145 مورخ 1398/12/28 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/02/09 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 385,391 میلیون ریال به‌مبلغ 902,719 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 517328 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/11/07 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

شفارس | شفارس پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر کنسل شدن افزايش سرمايه به استحضار می رساند کليه مداراک و مستندات افزايش سرمايه نهايي و تاييد گرديده است .لازم به ذکر است که پرونده در دستور کار کارگروه مربوطه جهت صدور مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار مي باشد .لذا هرگونه شايعه عدم انجام يا کنسل شدن افزايش سرمايه صحيح نمي باشد. بديهي است پس از اخذ مجوز سازمان بورس اوراق بهادار مراتب به اطلاع سهامداران محترم خواهد رسيد.

افزایش سرمایه 53 درصدی ومعادن مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

وتوسکا | وتوسکا باستناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1398/12/10 ، جلسۀ هیئت‌ مدیره به منظور تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 150,000 میلیون ریال به مبلغ 830,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 680,000 میلیون ریال ، ) ، در روز یکشنبه مورخ 1399/01/31 برگزار خواهد گردید.

غپینو | غپینو پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه به استحضار می رساند با عنايت به مصوبه صورتجلسه هيئت مديره شرکت اقتصادي و خودکفايي آزادگان (سهامي عام)در روز يکشنبه مورخ 5 بهمن 1399 ، مبني بر دستور کار قرار گرفتن انجام افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي سرمايه اي استهلاک ناپذير (طبقه سرمايه گذاري ها)در جهت اصلاح و تقويت ساختار مالي و رعايت رويه يکسان، اين موضوع در دستور کار اين شرکت قرار گرفت.

قاسم | قاسم و شفاف سازی در مورد افزایش سرمایه نهایی شد: پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه به استحضار می رساند با عنايت به مصوبه صورتجلسه هيئت مديره شرکت اقتصادي و خود کفايي آزادگان ( سهامي عام ) در روز يکشنبه مورخ 5 بهمن 1399 ، مبني بر دستور کار قرار گرفتن انجام افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي هاي سرمايه اي استهلاک ناپذير ( طبقه سرمايه گذاري ها ) در جهت اصلاح و تقويت ساختار مالي و رعايت رويه يکسان ، اين موضوع در دستور کار اين شرکت قرار گرفت