خبر مهم | بلومبرگ: صادرات نفت ایران رو به افزایش است

15:56 - 1400/01/17
صادرات نفت ایران رو به افزایش است.

به گزارش «دنیای بورس»، تارنمای خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ : همزمان با افول کارزار فشار حداکثری دولت سابق آمریکا علیه ایران، صادرات نفت این کشور در حال افزایش است.