13 افزایش سرمایه | تجدید ارزیابی سنگین « خبهمن »

15:45 - 1400/01/17
تازه ترین روند افزایش سرمایه ها اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس»، تازه ترین افزایش سرمایه ها اعلام شد:

افزایش سرمایه 78 درصدی شستا مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

دکپسول با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-190 مورخ 1399/10/29 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/11/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر نرسيده به چهارراه شهيد چمران ( پارک وي ) مجموعه تلاش برگزار میگردد. دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دشیمی با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-191 مورخ 1399/10/29 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/11/15 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان وليعصر ، نرسيده به پارک وي مجموعه فرهنگي و ورزشي تلاش برگزار میگردد. دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دعوت به مجمع افزایش سرمایه در جم: با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-184 مورخ 1399/10/15 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1399/11/14 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران- خيابان ولعيصر- خيابان عباسپور(توانير)- خيابان نظامي گنجوي پلاک 27 - شرکت پتروشيمي جم- طبقه پنجم برگزار میگردد. دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

ساربیل جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 11:00 روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 در استان تهران، شهر تهران به آدرس شهيد لواساني غربي (فرمانيه)-پلاک 112 ساختمان اسپندار طبقه همکف برگزار میگردد

 زشریف از افزایش سرمایه خبر داد.

افزایش سرمایه 1977 درصدی خبهمن مورد تایید حسابرس قرار گرفته است: خبهمن و تغییر در گزارش توجیهی و درصد که 1977 درصدی شد. گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 10,000,000,000,000 ریال به مبلغ 207,740,458,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالي و بهره مندي از معافيت مالياتي موضوع ماده 105 قانون ماليات هاي مستقيم و همچنين بهره مندي از شرايط و مزاياي مقرر در ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني مصوب 98/2/15 مجلس شوراي اسلامي که در تاریخ 1399/10/18 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

 افزایش سرمایه 85 درصدی کاما مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

سیستم | مجوز افزایش سرمایه 35 درصدی از انباشته صادر شد: همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 1,700,000,000,000 ریال به مبلغ 3,810,000,000,000 ریال از محل سود انباشته موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

شگل مجوز افزایش سرمایه 160 درصدی از محل مطالبات و اورده و همچنین بخشی از انباشته صادر شد

حریل مجوز افزایش سرمایه 12 درصدی از انباشته صادر شد

حفاری مجوز افزایش سرمایه 75 درصدی از محل سود انباشته صادر شد

 غشاذر مجوز افزایش سرمایه 105 درصدی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر شد