حباب سكه تركيد؟!

15:38 - 1400/01/17
حباب سكه تركيد.

به گزارش «دنیای بورس»، به گفته نايب رييس دوم اتحاديه طلا و جواهر تهران به ‌رغم افزايش ۴۱ دلاري قيمت اونس جهاني در طول يك هفته اخير اما مقايسه قيمت‌ها در آخرين معاملات هفته نسبت به ابتداي هفته نشان مي‌دهد كه تغيير چنداني در قيمت سكه و طلاي داخلي ايجاد نشده است بلكه اثر تغييرات پارامترهاي موثر، خود را در تخليه حباب سكه نشان داده است. به گونه‌اي كه در طول هفته حباب سكه ۵۵۰ هزار تومان كاهش يافته و به ۳۰۰ رسيده است.