10 افزایش سرمایه جدید آمدند

15:29 - 1400/01/17
تازه ترین افزایش سرمایه های بورسی اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، تازه ترین افزایش سرمایه های بورسی اعلام شد:

زگلدشت  مجوز افزایش سرمایه 25%  از محل مطالبات و اورده و انباشته صادر شد. همچنین مجمع عمومی فوق العاده می تواند با انجام افزایش سرمایه از مبلغ 700,000,000,000  ریال به مبلغ 1,200,000,000,000  ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی   موافقت و اختیار عملی نمودن آن را به مدّت 2 سال به هیئت مدیره تفویض نماید تا هیئت مدیره شرکت پس از أخذ مجوز از سازمان نسبت به عملی نمودن آن اقدام نماید.

افزایش سرمایه در دتولید : گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 600,000,000,000 ریال به مبلغ 850,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور ماشين الات و تجهيزات توليدي که در تاریخ 1399/10/06 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

چدن هم  سراغ  تجدید  رفت :  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,700,000,000,000 ریال به مبلغ 15,295,171,000,000 ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار سرمايه جهت بهبود تراز مالي که در تاریخ 1399/11/01 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

بیمه دی هم تجدیدی ترکیبی شد ! حدود 234درصدی |  گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 2,500,000 ریال به مبلغ 8,350,000 ریال از محل آورده نقدی سهامداران ،مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها ،آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور تامين مالي و اصلاح ساختار سرمايه و حفظ نسبت توانگري مالي که در تاریخ 1399/11/01 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

کیمیا هم به سمت افزایش سرمایه میرود : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-193 مورخ 1399/10/30 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1399/11/11 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس تهران، سعادت‌آباد، خيابان سرو غربي، بين ميدان کتاب و چهار راه سرو، پلاک 126، طبقه اول برگزار میگردد .  دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه.

وتوشه سودهای تقسیم نشده را بالاخره افزایش سرمایه میدهد .  پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري پارس توشه. درصد افزایش سرمایه: ۲۲۰ درصد. محل تامین: سود انباشته

کاما اصلاح کرد:  کاما درصد افزایش سرمایه را از 279 درصد به 85 درصد تغییر داد.  دلایل اصلاح: با توجه به الزام ارزيابي کامل سرمايه‌گذاري بلندمدت و عدم امکان ارزيابي شرکت‌هايي فاقد کنترل لذا پس از استعلام و پذيرش شرکت کاني کربن در بازار سرمايه ارزيابي سرمايه گذاري‌ها انجام مي شود.

افزایش سرمایه در شدوص : گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 474,522,000,000 ریال به مبلغ 950,000,000,000 ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور  تامين مالي بخشي از هزينه هاي پروژه نوسازي راکتورهاي خط هارد که در تاریخ 1399/10/29 به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده

شرنگی  اطلاع رسانی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییهای شرکت.

افزایش سرمایه ۳۶ درصدی ذوب از محل مطالبات و آورده نقدی مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

.