روحانی: اقتصاد ایران در حال احیاست

14:57 - 1400/01/17
رئیس جمهور امروز در هیات دولت در سخنانی تاکید کرد: شاهد احیای اقتصاد کشور هستیم.

به گزارش «دنیای بورس»، حسن روحانی، رئیس جمهور امروز در هیات دولت (لینک) در سخنانی تاکید کرد: شاهد احیای اقتصاد کشور هستیم؛ اقتصاد با نفت ، اقتصاد بي نفت، مثبت خواهد بود.