سه افزایش سرمایه جدید آمد

14:51 - 1400/01/17
جدیدترین افزایش سرمایه ها اعلام شد.

به گزارش «دنیای بورس» به نقل از کدال، جدیدترین افزایش سرمایه ها اعلام شد:

زشریف با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-99A-185 مورخ 1399/10/15 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز یکشنبه مورخ 1399/11/05 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان سهروردي شمالي خيابان هويزه خيابان شهيد يوسفي کوچه مهماندوست پلاک 26 طبقه چهارم برگزار میگردد. ب– دستور جلسه: تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

دعبید با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-015 مورخ 1399/02/29 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/03/27 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 2,016,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,500,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 448773 میلیون ریال ، از محل سود انباشته مبلغ 2035227 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/10/22 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

تصویب افزایش سرمایه در غویتاش