صادرات فولاد در مرز 2.2 میلیارد دلار!

14:46 - 1400/01/17
صادرات کشور در بخش فولاد در آستانه ۲/ ۲ میلیارد دلار قرار دارد.

به گزرش «دنیای بورس» به نقل از ایرنا، بررسی آمار عملکرد در بخش فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای صادرات ۶/ ۵ میلیون تن به ارزش بیش از ۲میلیارد و ۱۷۹ میلیون دلار است که ۴۷ درصد ارزش آن متعلق به شمش (بیلت و بلوم) است. 

جداول آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در آذر ۸۳۹ هزار تن فولاد به ارزش ۳۵۴ میلیون دلار صادر شد. بررسی ارزش صادرات فولاد در دوره ۹ ماهه امسال گویای آن است که شمش (بیلت و بلوم) با سهم ۴۷ درصدی در مدت یاد شده بیشترین سهم صادرات را به خود اختصاص داد ، سپس شمش (اسلب) سهمی حدود ۲۷ درصد را داشت.

سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم ۲ میلیون و ۷۷۲ هزار تن بالغ ‌بر ۴۹‌درصد ازحجم صادرات را کسب کرد و شمش اسلب هم با یک میلیون و ۵۹۳ هزار تن بالغ ‌بر ۲۸ درصد سهم وزنی را دارد. در سایر بخش‌ها، صادرات ۵۹۷ هزار تن میلگرد به ارزش ۴/ ۲۵۳ میلیون دلار از ارقام جالب توجه دیگری است که در ۹ ماهه نخست امسال حاصل شده است.