نامه دادستان کل به رئیس کل بانک مرکزی

14:29 - 1400/01/17
نامه دادستان کل کشور به رئیس کل بانک مرکزی درباره چه بود.

به گزارش «دنیای بورس»، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل است/ دستور فرمائید مراتب به منظور تصحیح قراردادهای تسهیلات منعقده تولیدکنندگان با بانک‌ها در مورد قراردادهای قبل از تاریخ رای وحدت رویه بدون نیاز طرح دعوا در محاکم قضایی و رعایت آن در قراردادهای آتی به بانک‌ها اعلام گردد