معاملات وکالتی خارجی برای کارگزاری‌ها

14:20 - 1400/01/17
یک مقام مسئول در سمات گفت: بر اساس اصلاحات جدیدی که در دستورالعمل معاملات وکالتی ایجاد شده، روند اجرایی این معاملات به کارگزاران منتقل شده است.

فارس: خبرهای دریافتی از سمات حاکی است، مسئولیت اجرایی معاملات وکالتی سهام از این پس به شرکت‌های کارگزاری محول شده است. بر اساس این گزارش، مدیر حقوقی سمات در کارگاه آموزشی بررسی اصلاحات دستورالعمل معاملات وکالتی گفته است: بر اساس اصلاحات جدید؛ بحث بررسی حقوقی این معاملات همچنان با سمات خواهد بود، اما مسئولیت‌های اجرایی معاملات وکالتی به کارگزاران محول شده است.

یونس محمدی با بیان اینکه کارمزد معاملات وکالتی بیش از معاملات عادی خواهد بود، تصریح کرد: مبلغ کارمزدهای این معاملات در هیات مدیره شرکت سپرده گذاری مرکزی بررسی و برای تصویب نهایی به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال خواهد شد.

مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات با تاکید بر اینکه باید استعلام از دفاتر اسناد رسمی برای وکالتنامه های داخل کشور و از طریق سفارت خانه ها و کنسولگوی های خارج از کشور برای وکالتنامه های خارجی اخذ و ضمیمه پرونده های معاملات وکالتی شود، گفت: دفاتر کارگزاری از این پس، باید بعد از تشکیل پرونده معاملات وکالتی از طریق سامانه دبیرخانه یکپارچه سازمان بورس و اوراق بهادار طی یک نامه مکتوب کپی وکالتنامه و نامه تاییدیه را جهت تایید به امور حقوقی این شرکت ارسال کنند.