زمان و مکان 2 مجامع بورسی + جزییات

14:15 - 1400/01/17
تازه ترین زمان و مکان مجامع بورسی اعلام شد.

دنیای بورس | تازه ترین زمان و مکان مجامع بورسی اعلام شد:

قهکمت جلسه مجمع عمومی این شرکت در ساعت 14:00 روز دوشنبه مورخ 1399/10/22 در استان تهران ،شهر تهران به آدرسخيابان وليعصر روبروي پارک ساعي کوچه آبشار پلاک 23 طبقه اول برگزار میگردد

شپارس جلسه مجمع عمومی این شرکت  در ساعت 11:00 روز یکشنبه مورخ 1399/10/21 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس خيابان کريم خان زند،خيابان ايرانشهر شمالي،ابتداي خيابان سپند،پلاک 1،طبقه 7 برگزار میگردد