شرایط فروش دو محصول « خکرمان »

کرمان موتور شرایط فروش نقدی و اعتباری دو محصول را برای شهریور ماه با موعد تحویل ۳۰ روزه اعلام کرد.

دنیای بورس: کرمان موتور شرایط فروش جک J۴ و جک S۳ را بصورت نقدی و اعتباری برای شهریور ۹۸ با موعد تحویل ۳۰ روزه اعلام کرد. در این طرح قیمت ۱۴۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برای جک J4 و قیمت ۲۱۰ میلیون تومان برای جک S3 در نظر گرفته شد.

نظرات کاربران

نمودار روزانه صنعت اطلاعات بیشتر

ارزش تغییر درصد
53,190.64 809.88 1.52