رکورد ۵۰ هفته‌ای خرید خُرد سهام
سهام
وضعیت تولید « کگل » افت ارزش معاملات سهام چه پیامی دارد؟
سهام
داخلی‌سازی در دو محصول « خدیزل » راهکار جدید برای ایجاد تعادل در فرابورس
سهام
شرایط جدید فروش بلوک « وامید » تفاهم جدید برای نصب صندوق مکانیزه فروش مصوبه سران قوا درباره تامین کسری بودجه بخشنامه بانک مرکزی برای سرمایه‌گذاری اوراق بهادار
اوراق بدهی
 تحویل نخستین محموله ریل تولید شده در « ذوب » دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسه‌های اعتباری اقدام سازمان خصوصی‌سازی برای هپکو بازگشت پرقدرت حقیقی‌های بازار
سهام
چگونگی بازپرداخت اقساط نیروگاه‌های غیر دولتی ساختمان بازار متشکل ارزی در آتش
ارز
برگزاری محاکمه ۲۶ مدیر سابق سایپا دستور فوری ریاست جمهوری در خصوص هپکو نقشه نیمروز بورس شنبه (30 شهریور)
سهام
ترین‌های فرابورس شنبه (30 شهریور)
سهام

نمودار روز شاخص کلبیشتر


بازار نقدی بورس در یک نگاه

شاخص کل 300,902.14 1.07
شاخص كل (هم وزن) 87,702.13 2.26
ارزش بازار 10999.787 هزار میلیارد
تعداد معاملات 191,105
ارزش معاملات 8121.787 میلیارد
حجم معاملات

بورس

نماد قیمت پایانی تاثیر
فملی 5,155 339.35
جم 13,380 229.58
رمپنا 10,583 212.03
شتران 6,162 139.66
کگل 6,999 139.22
وپاسار 2,329 137.91
دعبید 37,102 95.43
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
قصفها 33,197 5.00
غگرجی 28,582 5.00
حپترو 24,462 5.00
درازک 23,143 5.00
غنوش 21,991 5.00
قشکر 20,479 5.00
کگاز 16,955 5.00
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
خوساز 5,218 4.99
شگل 20,413 3.20
پلاسک 3,629 3.02
کفپارس 32,757 2.03
زپارس 28,297 1.44
ونیرو 1,640 1.38
شبریز 31,286 1.37

بورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
ونوین 4,294 563.592 میلیارد
وپاسار 2,329 333.519 میلیارد
کسرا 14,439 178.691 میلیارد
خریخت 1,969 172.985 میلیارد
فملی 5,155 167.876 میلیارد
وتجارت 471 155.361 میلیارد
جم 13,380 148.366 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
ونوین 4,294 256.344 میلیارد
خریخت 1,969 121.319 میلیارد
کسرا 14,439 82.148 میلیارد
پترول 2,515 67.387 میلیارد
سفارس 4,456 61.493 میلیارد
غپینو 15,060 57.228 میلیارد
ولصنم 2,541 57.019 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
فسرب 27,527 18.346 میلیارد
ما 4,276 15.284 میلیارد
کمند 10,093 13.276 میلیارد
فملی 5,155 11.688 میلیارد
البرز 2,795 10.754 میلیارد
شفن 72,036 10.566 میلیارد
وتوشه 8,237 10.349 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

نمودار روز شاخص فرابورسبیشتر


بازار نقدی فرابورس در یک نگاه

شاخص کل 4,011.54 1.48
ارزش بازار اول و دوم 2236.013 هزار میلیارد
تعداد معاملات 75,308
ارزش معاملات 2974.573 میلیارد
حجم معاملات

فرابورس

نماد قیمت پایانی درصد تغییر
کشرق 26,472 5.00
زنگان 23,578 5.00
کاسپین 18,749 5.00
غدیس 13,888 5.00
غمینو 13,404 5.00
مفاخر 9,472 5.00
بزاگرس 6,305 5.00
نماد قیمت پایانی درصد تغییر
ثباغ 5,400 3.43
زگلدشت 20,501 3.35
ساینا 24,707 2.32
اوان 27,189 1.99
زقیام 17,606 1.68
اطلس 43,768 1.46
شبصیر 20,154 1.06

فرابورس

نماد قیمت پایانی ارزش معاملات
زاگرس 72,064 211.197 میلیارد
دی 4,793 185.856 میلیارد
ذوب 1,982 124.117 میلیارد
مادیرا 22,081 96.834 میلیارد
سمگا 7,806 86.273 میلیارد
اعتماد 26,228 60.418 میلیارد
هجرت 31,540 59.567 میلیارد
نماد قیمت پایانی مقدار
مادیرا 22,081 41.891 میلیارد
قاسم 50,914 20.548 میلیارد
زشریف 11,935 13.781 میلیارد
دریشمک 18,850 13.079 میلیارد
زاگرس 72,064 12.932 میلیارد
اعتماد 26,228 12.814 میلیارد
غشهداب 4,377 11.456 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقیقی یا همان اختلاف خرید با فروش
نماد قیمت پایانی مقدار
دکپسول 16,614 8.638 میلیارد
وعسکر 2,563 4.23 میلیارد
شبصیر 20,154 3.628 میلیارد
اتکای 3,039 3.577 میلیارد
تلیسه 22,680 3.525 میلیارد
کگهر 16,846 3.425 میلیارد
بمپنا 50,950 3.104 میلیارد
خالص خرید سهامداران حقوقی یا همان اختلاف خرید با فروش

روند شاخص کل در هفته منتهی به 21 شهریورماه چگونه ارزیابی می‌شود؟

روند شاخص کل در هفته منتهی به 21 شهریورماه چگونه ارزیابی می‌شود؟

65