روند شاخص کل بورس را در هفته منتهی به یکم دیماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند شاخص کل بورس را در هفته منتهی به یکم دیماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

65