روند شاخص کل را در هفته منتهی به 7 تیرماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند شاخص کل بورس را در هفته منتهی به 7 تیرماه چگونه ارزیابی می‌کنید؟

65