روند شاخص کل بورس را در هفته منتهی به 28 مهر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

روند شاخص کل بورس را در هفته منتهی به 28 مهر چگونه ارزیابی می‌کنید؟

65